Myo > agricoltori > moreno scanu
Moreno Scanu
Furtei, VS